Showing 1-9 of 89 results

Математика

Загальні відомості про курс   Місце предмета: Вивчення природи і методів впливу новітніх інформаційних технологій на соціальну сферу сучасного суспільства на сьогодні є основним...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Агрохімія

Загальні відомості про курс “Агрохімія” Місце дисципліни: Розвиток сільськогосподарських рослин значною мірою залежить від оптимізації всіх факторів навколишнього середовища. Залежно від величини дефіциту цих...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Інформатика і комп’ютерна техніка – 1 курс (загальноосвітня підготовка)

Загальні відомості про курс   Місце предмета: Вивчення природи і методів впливу новітніх інформаційних технологій на соціальну сферу сучасного суспільства на сьогодні є основним...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

ГРОШІ ТА КРЕДИТ (072 “ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ”)

Обсяг предмета Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання Кількість кредитів – 2,3 Галузь знань 07  «Управління...

(0 review)
0
student
0
Free
Free