Showing 28-36 of 89 results

Агрометеорологія

Загальні відомості про курс Місце дисципліни: Агрометеорологія у підготовці фахівців за спеціальністю «Агрономія» займає провідне місце. Агрометеорологія являє собою наукову систему знань, що об’єднані...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Грошова оцінка земель та нерухомості

 Мета: дати студентам необхідні теоретичні знання і практичні навички оцінки    земель та нерухомості, так як ринок землі повинен функціонувати на засадах соціальної справедливості,...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Фізична культура

Місце предмета: Фізична культура відіграє особливу роль у розв’язанні проблеми оздоровлення нації, яка водночас є й важливим засобом формування професійно-важливих якостей та особистісних властивостей...

(0 review)
1
student
0
Free
Free

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Загальні відомості про курс Мета навчальної дисципліни: з’ясування сутності та особливостей управління конкурентоспроможністю підприємства, специфіки аналізу його конкурентного і внутрішнього середовища, проблем і принципів...

(0 review)
1
student
0
Free
Free

Інформатика і комп’ютерна техніка (2 курс)

Мета та завдання навчальної дисципліни   Місце дисципліни: Вивчення природи і методів впливу новітніх інформаційних технологій на соціальну сферу сучасного суспільства на сьогодні є...

(0 review)
1
student
0
Free
Free

Історія України (загальноосвітньої підготовки студентів)

Мета вивчення навчального предмета Навчання історії України спрямоване на реалізацію мети повної загальної середньої освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості, формуванні в...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Насінництво і селекція

Загальні відомості про курс Місце дисципліни: За сучасних умов розвитку сільськогосподарського виробництва, з утвердженням різних організаційних форм господарювання роль насінництва зростає. Насінництво має розвиватися...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Фізична культура

Загальні відомості про курс        Мета вивчення навчального предмета Місце предмета: Фізична культура відіграє особливу роль у розв’язанні проблеми оздоровлення нації, яка...

(0 review)
0
student
0
Free
Free