Showing 19-27 of 89 results

ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ

Мета освіти: розвиток особистості, яка поєднує в собі творчий потенціал до навчання, ініціативність до саморозвитку та самонавчання в сучасних умовах, здатності ідентифікувати себе як...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва

Загальні відомості про курс Місце дисципліни: Реформування вітчизняного сільськогосподарського виробництва супроводжується створенням різноманітних за формою і масштабами виробництв. Втілюються в життя новітні вітчизняні та...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

ІСТОРІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Мета вивчення навчального предмета Місце предмета: Україна володіє великими земельними ресурсами. Це безцінне національне багатство, здатне при ефективному механізмі регулювання земельних відносин і державному...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

АВТОМАТИЗОВАНА ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

Місце дисципліни:Мета курсу полягає у засвоєнні і набутті студентами необхідних теоретичних знань та практичних навичок у сфері автоматизації державного земельного кадастру та формування знань...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ ТА ЇХ МОНІТОРИНГ

Мета вивчення навчальної дисципліни Місце дисципліни: В умовах здійснення земельної реформи в Україні, коли відбуваються кардинальні зміни не лише в земельних відносинах, а й...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Технологія галузі

Загальні відомості про курс Місце предмета: Технологія галузі у підготовці фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» займає важливе місце. На фоні соціальних змін у...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва

Загальні відомості про курс Місце дисципліни: Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва у підготовці фахівців за спеціальністю «Агрономія» займає не останнє місце. Дисципліна вивчає...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Кормовиробництво

Загальні відомості про курс Місце дисципліни: Кормовиробництво у підготовці фахівців за спеціальністю «Агрономія» займає не останнє місце. Дисципліна вивчає біологічні особливості кормових рослин, впровадження...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Основи сільськогосподарського виробництва

Загальні відомості про курс Місце предмета: Основи сільськогосподарського виробництва у підготовці фахівців за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» займає провідне місце. Предмет вивчає основні агробіологічні...

(0 review)
0
student
0
Free
Free