Showing 10-18 of 89 results

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ (071 “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ”)

 Мета вивчення навчальної дисципліни Місце дисципліни: Інтенсивний розвиток економіки, розширення та ускладнення економічної діяльності, збільшення кількості інформації, яку необхідно врахувати під час розробки управлінських...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Історія України

Мета та завдання навчальної дисципліни Мета: Метою викладання навчальної дисципліни Історія України є ознайомлення студентів з фундаментальними досягненнями вітчизняної історії, розуміння причино – наслідкових...

(0 review)
1
student
0
Free
Free

Технологія виробництва продукції рослинництва

Загальні відомості про курс Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва» є вивчення різноманітних форм польових культур, їхніх ботанічних та біологічних особливостей, закономірностей...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Мета вивчення навчальної дисципліни Місце дисципліни: Мета курсу полягає у формуванні основного обсягу знань і низки практичних навичок студента у проектуванні об’єктів зеленого будівництва,...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН

Мета вивчення навчальної дисципліни Місце дисципліни: Мета курсу полягає у засвоєнні і набутті студентами необхідних теоретичних знань та практичних навичок у сфері ландшафтної архітектури...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА

Мета вивчення навчального предмета Місце предмета: Мета базової загальної середньої освіти: розвиток особистості, яка поєднує в собі творчий потенціал до навчання, ініціативність до саморозвитку...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

ДЕКОРАТИВНА ФЛОРИСТИКА

Мета вивчення навчальної дисципліни Місце дисципліни: Мета курсу полягає у формуванні основного обсягу знань і низки практичних навичок студента у флористичному оформленні об’єктів зеленого...

(0 review)
0
student
0
Free
Free