Showing 64-72 of 89 results

Технологія виробництва продукції рослинництва

Загальні відомості про курс Місце дисципліни: Технологія виробництва продукції рослинництва у підготовці фахівців за спеціальністю «Агрономія» займає основне місце. Дисципліна спрямована сформувати у майбутніх...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Агрохімія 2

Загальні відомості про курс “Агрохімія ІІ” Місце дисципліни: Агрохімія ІІ – розвиток сільськогосподарських рослин значною мірою залежить від оптимізації всіх факторів навколишнього середовища. Залежно...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Земельний кадастр

Мета вивчення навчальної дисципліни Мета курсу – ознайомлення студентів зі змістом, суттю та особливостями проведення земельного кадастру. “Земельний кадастр” – система державних заходів всебічного...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Громадянська освіта

Місце предмета громадянська освіта Дану концепцію розроблено групою українських науковців та педагогів у межах широкомасштабного Проекту “Освіта для демократії в Україні”, який є частиною...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Основи медико-санітарної підготовки

Мета вивчення навчального предмета     Навчання предмету «Захист України» для дівчат «Основи медичних знань» спрямоване на досягнення мети загальної середньої освіти. Метою загальної...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Статистика

Загальні відомості про курс Мета дисципліни: Статистика настільки ввійшла в життя суспільства, що люди, постійно користуючись статистичними даними, часто навіть не замислюються, а звідки...

(0 review)
0
student
0
Free
Free