Showing 73-81 of 89 results

Інформаційні системи і технології в обліку

Загальні відомості про курс У державних вимогах до змісту і рівня підготовки дипломованих молодших спеціалістів з вищою освітою підкреслюється тісний взаємозв’язок їх професійної діяльності...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

Загальні відомості про курс Навчальна дисципліна «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах» є логічним продовженням дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка». Вона забезпечує неперервність...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Економіка підприємства

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КУРС      Підприємство є основною первинною ланкою економічної системи. Сучасні спеціалісти сільськогосподарських підприємств повинні володіти знаннями, які б дозволили їм...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Економіка, організація і планування с.-г. виробництва

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КУРС      Важливість економічної освіти студентів зумовлена новими економічно-соціальними реаліями українського суспільства, участю України в загальносвітових економічних, політичних та соціально-культурних...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Бухгалтерський облік

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського, фінансового обліку на підприємствах. Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Облік і звітність у бюджетних установах

В єдиній системі господарського обліку важливе місце займає бюджетний облік, за допомогою якого відображається економічна інформація для вивчення суспільних процесів у їх складності та...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Податкова система

Навчальна дисципліна «Податкова система» сприяє отриманню студентами знань, які необхідні сучасним фахівцям для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння знаннями курсу дасть змогу студентам...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Інформатика і комп’ютерна техніка (2 курс)

Загальні відомості про курс   Місце предмета: Вивчення природи і методів впливу новітніх інформаційних технологій на соціальну сферу сучасного суспільства на сьогодні є основним...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Бюджетна система

Загальні відомості про курс Бюджетна система є одним із основних інструментів регулювання соціальної, виробничої, інвестиційної, регіональної, зовнішньоекономічної та інших сфер діяльності держави. Обсяг і...

(0 review)
0
student
0
Free
Free