Showing 1-9 of 16 results

Математика

Загальні відомості про курс   Місце предмета: Вивчення природи і методів впливу новітніх інформаційних технологій на соціальну сферу сучасного суспільства на сьогодні є основним...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Інформатика і комп’ютерна техніка – 1 курс (загальноосвітня підготовка)

Загальні відомості про курс   Місце предмета: Вивчення природи і методів впливу новітніх інформаційних технологій на соціальну сферу сучасного суспільства на сьогодні є основним...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Історія України

Мета та завдання навчальної дисципліни Мета: Метою викладання навчальної дисципліни Історія України є ознайомлення студентів з фундаментальними досягненнями вітчизняної історії, розуміння причино – наслідкових...

(0 review)
1
student
0
Free
Free

ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Мета вивчення навчальної дисципліни Місце дисципліни: Мета курсу полягає у формуванні основного обсягу знань і низки практичних навичок студента у проектуванні об’єктів зеленого будівництва,...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН

Мета вивчення навчальної дисципліни Місце дисципліни: Мета курсу полягає у засвоєнні і набутті студентами необхідних теоретичних знань та практичних навичок у сфері ландшафтної архітектури...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА

Мета вивчення навчального предмета Місце предмета: Мета базової загальної середньої освіти: розвиток особистості, яка поєднує в собі творчий потенціал до навчання, ініціативність до саморозвитку...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

ДЕКОРАТИВНА ФЛОРИСТИКА

Мета вивчення навчальної дисципліни Місце дисципліни: Мета курсу полягає у формуванні основного обсягу знань і низки практичних навичок студента у флористичному оформленні об’єктів зеленого...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ

Мета освіти: розвиток особистості, яка поєднує в собі творчий потенціал до навчання, ініціативність до саморозвитку та самонавчання в сучасних умовах, здатності ідентифікувати себе як...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Історія України (загальноосвітньої підготовки студентів)

Мета вивчення навчального предмета Навчання історії України спрямоване на реалізацію мети повної загальної середньої освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості, формуванні в...

(0 review)
0
student
0
Free
Free