Showing 1-9 of 23 results

Математика

Загальні відомості про курс   Місце предмета: Вивчення природи і методів впливу новітніх інформаційних технологій на соціальну сферу сучасного суспільства на сьогодні є основним...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Інформатика і комп’ютерна техніка – 1 курс (загальноосвітня підготовка)

Загальні відомості про курс   Місце предмета: Вивчення природи і методів впливу новітніх інформаційних технологій на соціальну сферу сучасного суспільства на сьогодні є основним...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Історія України

Мета та завдання навчальної дисципліни Мета: Метою викладання навчальної дисципліни Історія України є ознайомлення студентів з фундаментальними досягненнями вітчизняної історії, розуміння причино – наслідкових...

(0 review)
1
student
0
Free
Free

Фізична культура

Місце предмета: Фізична культура відіграє особливу роль у розв’язанні проблеми оздоровлення нації, яка водночас є й важливим засобом формування професійно-важливих якостей та особистісних властивостей...

(0 review)
1
student
0
Free
Free

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Загальні відомості про курс Мета навчальної дисципліни: з’ясування сутності та особливостей управління конкурентоспроможністю підприємства, специфіки аналізу його конкурентного і внутрішнього середовища, проблем і принципів...

(0 review)
1
student
0
Free
Free

Історія України (загальноосвітньої підготовки студентів)

Мета вивчення навчального предмета Навчання історії України спрямоване на реалізацію мети повної загальної середньої освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості, формуванні в...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Фізична культура

Загальні відомості про курс        Мета вивчення навчального предмета Місце предмета: Фізична культура відіграє особливу роль у розв’язанні проблеми оздоровлення нації, яка...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Економіко-математичні методи та моделі

Загальні відомості про курс  Місце дисципліни: дисципліна «Економіко-математичні методи та моделі» забезпечує фундаментальну та спеціальну підготовку майбутніх фахівців у сфері управління, вивчення якої надає...

(0 review)
0
student
0
Free
Free