Агрометеорологія
Агрохімія
Агрохімія II
Аналітична хімія
Безпека життєдіяльності
Ботаніка
Вища математика
Всесвітня історія
Вступ у спеціальність
Геодезія і землевпорядкування
Громадянська освіта
Ґрунтознавство з основами геології
Економіка сільськогосподарського виробництва
Зарубіжна література
Захист України
Захист рослин
Землеробство
Іноземна мова
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Інформатика І комп’ютерна техніка
Історія України
Кормовиробництво
Культурологія
Математика
Механізація і автоматизація с.-г. виробництва
Мистецтво
Насінництво і селекція
Неорганічна хімія
Органічна хімія
Орг-ція і планув-ня діяльності аграрних формувань
Основи бухгалтерського обліку і фінансування
Основи медико-санітарної підготовки
Основи менеджменту
Основи охорони праці
Основи підприємництва та маркетингу
Основи тваринництва і бджільництва
Основи філософських знань
Плодоовочівництво
ПН: біологія і екологія
ПН: географія
ПН: фізика і астрономія
ПН: хімія
Технологія виробництва продукції рослинництва 
Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
Українська література
Українська мова
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Фізична культура
Фізичне виховання
Фізіологія рослин з основами мікробіології
Фізколоїдна хімія
Агрохімія
Ботаніка
Захист рослин
Землеробство з грунтознавством
Комп’ ютеризація виробництва
Кормовиробництво
Механізація с.г. виробництва
Насінництво
Ознайомлювальна
Плодоовочівництво
Проектування галузі
Технологія виробництва продукції рослинництва
Технологія зберігання і переробки  продукції рослинництва

Технологічна

Переддипломна