Автоматизована обробка ЗКІ
Безпека життєдіяльності
Вища математика
Всесвітня історія
Геодезичні роботи при землеустрої
Геодезія
Геодезія II
Громадянська освіта
Грошова оцінка земель та нерухомості
Держконтроль за використ і охороною земель і їх моніторинг
Економіка, організація і планування с.г. виробництва
Зарубіжна література
Захист України
Земельне право
Земельний кадастр
Землевпорядне проектування 
Іноземна мова
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Інформатика і комп’ютерна техніка
Історія земельних відносин
Історія України
Комп’ ютеризація ЗВ виробництва
Креслення з основами комп’ютерної графіки
Математика
Мистецтво
Організація діловодства
Основи грунтознавства та геології
Основи картографування
Основи медико-санітарної підготовки
Основи меліорації та ландшафтознавства
Основи охорони праці
Основи підприємництва і управлінської діяльності
Основи проектування доріг місцевого значення
Основи сільськогосподарського виробництва
Основи філософських знань
Планування територій населених пунктів
ПН: біологія і екологія
ПН: географія
ПН: фізика і астрономія
ПН: хімія
Стандартизація та метрологія
Сучасні геодезичні прилади
Українська література
Українська мова
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Управління земельними ресурсами
Фізична культура
Фізичне виховання
Фотограмметрія
Геометричне нівелювання
Грунтознавство
Землевпорядне проектування
Комп’ ютеризація землевпорядного вир-ва
Основи с.-г. виробництва
Рішення виробничих ситуаційних задач
Сучасні технології у землеустрої
Тахеометричне знімання
Теодолітне знімання
Фотограмметрія
Оператор комп’ ютерного набору

Технологічна

Переддипломна