Showing 1-9 of 15 results

Інформатика і комп’ютерна техніка – 1 курс (загальноосвітня підготовка)

Загальні відомості про курс   Місце предмета: Вивчення природи і методів впливу новітніх інформаційних технологій на соціальну сферу сучасного суспільства на сьогодні є основним...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Історія України

Мета та завдання навчальної дисципліни Мета: Метою викладання навчальної дисципліни Історія України є ознайомлення студентів з фундаментальними досягненнями вітчизняної історії, розуміння причино – наслідкових...

(0 review)
1
student
0
Free
Free

Технологія галузі

Загальні відомості про курс Місце предмета: Технологія галузі у підготовці фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» займає важливе місце. На фоні соціальних змін у...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Фізична культура

Місце предмета: Фізична культура відіграє особливу роль у розв’язанні проблеми оздоровлення нації, яка водночас є й важливим засобом формування професійно-важливих якостей та особистісних властивостей...

(0 review)
1
student
0
Free
Free

Історія України (загальноосвітньої підготовки студентів)

Мета вивчення навчального предмета Навчання історії України спрямоване на реалізацію мети повної загальної середньої освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості, формуванні в...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Фізична культура

Загальні відомості про курс        Мета вивчення навчального предмета Місце предмета: Фізична культура відіграє особливу роль у розв’язанні проблеми оздоровлення нації, яка...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

ПН ФІЗИКА, АСТРОНОМІЯ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА Мета: сприяти формуванню базових фізичних знань, достатніх для продовження навчання за напрямками, де потрібна відповідна підготовка з фізики. Завдання:...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Українська література

Загальні відомості про курс Мета вивчення навчального предмета: формування гуманістичного світогляду студентів, долучення їх засобами художньої літератури до загальнолюдських і національних цінностей; естетичний розвиток...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Історія України

Мета вивчення навчального предмета             Місце предмета: Важливість історичної освіти студентів зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян України демократичних...

(0 review)
0
student
0
Free
Free