Showing 1-9 of 25 results

Інформатика і комп’ютерна техніка – 1 курс (загальноосвітня підготовка)

Загальні відомості про курс   Місце предмета: Вивчення природи і методів впливу новітніх інформаційних технологій на соціальну сферу сучасного суспільства на сьогодні є основним...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Історія України

Мета та завдання навчальної дисципліни Мета: Метою викладання навчальної дисципліни Історія України є ознайомлення студентів з фундаментальними досягненнями вітчизняної історії, розуміння причино – наслідкових...

(0 review)
1
student
0
Free
Free

ІСТОРІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Мета вивчення навчального предмета Місце предмета: Україна володіє великими земельними ресурсами. Це безцінне національне багатство, здатне при ефективному механізмі регулювання земельних відносин і державному...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

АВТОМАТИЗОВАНА ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

Місце дисципліни:Мета курсу полягає у засвоєнні і набутті студентами необхідних теоретичних знань та практичних навичок у сфері автоматизації державного земельного кадастру та формування знань...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ ТА ЇХ МОНІТОРИНГ

Мета вивчення навчальної дисципліни Місце дисципліни: В умовах здійснення земельної реформи в Україні, коли відбуваються кардинальні зміни не лише в земельних відносинах, а й...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Основи сільськогосподарського виробництва

Загальні відомості про курс Місце предмета: Основи сільськогосподарського виробництва у підготовці фахівців за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» займає провідне місце. Предмет вивчає основні агробіологічні...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Грошова оцінка земель та нерухомості

 Мета: дати студентам необхідні теоретичні знання і практичні навички оцінки    земель та нерухомості, так як ринок землі повинен функціонувати на засадах соціальної справедливості,...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Інформатика і комп’ютерна техніка (2 курс)

Мета та завдання навчальної дисципліни   Місце дисципліни: Вивчення природи і методів впливу новітніх інформаційних технологій на соціальну сферу сучасного суспільства на сьогодні є...

(0 review)
1
student
0
Free
Free