Showing 1-9 of 27 results

Математика

Загальні відомості про курс   Місце предмета: Вивчення природи і методів впливу новітніх інформаційних технологій на соціальну сферу сучасного суспільства на сьогодні є основним...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Агрохімія

Загальні відомості про курс “Агрохімія” Місце дисципліни: Розвиток сільськогосподарських рослин значною мірою залежить від оптимізації всіх факторів навколишнього середовища. Залежно від величини дефіциту цих...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Інформатика і комп’ютерна техніка – 1 курс (загальноосвітня підготовка)

Загальні відомості про курс   Місце предмета: Вивчення природи і методів впливу новітніх інформаційних технологій на соціальну сферу сучасного суспільства на сьогодні є основним...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Історія України

Мета та завдання навчальної дисципліни Мета: Метою викладання навчальної дисципліни Історія України є ознайомлення студентів з фундаментальними досягненнями вітчизняної історії, розуміння причино – наслідкових...

(0 review)
1
student
0
Free
Free

Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва

Загальні відомості про курс Місце дисципліни: Реформування вітчизняного сільськогосподарського виробництва супроводжується створенням різноманітних за формою і масштабами виробництв. Втілюються в життя новітні вітчизняні та...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва

Загальні відомості про курс Місце дисципліни: Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва у підготовці фахівців за спеціальністю «Агрономія» займає не останнє місце. Дисципліна вивчає...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Кормовиробництво

Загальні відомості про курс Місце дисципліни: Кормовиробництво у підготовці фахівців за спеціальністю «Агрономія» займає не останнє місце. Дисципліна вивчає біологічні особливості кормових рослин, впровадження...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Агрометеорологія

Загальні відомості про курс Місце дисципліни: Агрометеорологія у підготовці фахівців за спеціальністю «Агрономія» займає провідне місце. Агрометеорологія являє собою наукову систему знань, що об’єднані...

(0 review)
0
student
0
Free
Free

Фізична культура

Місце предмета: Фізична культура відіграє особливу роль у розв’язанні проблеми оздоровлення нації, яка водночас є й важливим засобом формування професійно-важливих якостей та особистісних властивостей...

(0 review)
1
student
0
Free
Free